הוראות שימוש למוצרים

הוראות שימוש למכשירי שמיעה של Phonak

מכשירי שמיעה מפלטפורמת Marvel

לחץ על השם של סדרת המכשירים לקבלת הוראות השימוש שלה:

סדרת Naida M
סדרת Naida M – בעברית, באנגלית

סדרת Virto M
סדרת Virto M – בעברית, באנגלית

סדרת Audeo M
סדרת Audeo M – דגמים M-312, M-312T, 13T
סדרת Audeo M – דגמים M-R, RT

סדרת Bolero M
סדרת Bolero M – דגמים M-M
סדרת Bolero M – דגמים M-PR

סדרת Sky M
סדרת Sky M –
דגמים M-M, M-SP

סדרת Sky M – דגמים M-PR

מכשירי שמיעה מפלטפורמת Belong

לחץ על השם של סדרת המכשירים לקבלת הוראות השימוש שלה:

סדרת Bolero B

סדרת Bolero B בעברית, באנגליתבערבית
סדרת Bolero B-PR – בעברית, באנגלית, בערבית

סדרת Virto B

סדרת Virto B – בעברית, באנגלית, בערבית
סדרת Virto B Titanium – בעברית, באנגלית, בערבית

סדרת Audeo B

סדרת Audeo B – בעברית, באנגלית, בערבית
סדרת Audeo B-R –בעברית, באנגלית, בערבית
סדרת Audeo B-Direct – בעברית, באנגלית, בערבית

סדרת Cros B

סדרת Cros B – בעברית, באנגלית, בערבית
סדרת Cros B Custom – בעברית, באנגלית

סדרת Naida B

סדרת Naida B – בעברית, באנגלית, בערבית
סדרת Naida B-R – בעברית, באנגלית, בערבית

סדרת Sky B

סדרת Sky B – בעברית, באנגלית
סדרת Sky B-PR – בעברית, באנגלית

סדרת +Vitus

סדרת +Vitus – דגמי RIC – באנגלית
סדרת +Vitus  – דגמי BTE – באנגלית

הוראות שימוש למכשירי שמיעה של Unitron

מכשירי שמיעה מפלטפורמת Discover

לחץ על שם הסדרה של מכשירי השמיעה לקבלת הוראות השימוש שלה:

סדרת D Moxi

מדריך למשתמש למכשירי שמיעה Moxi Fit בעברית
מדריך למשתמש למכשירי שמיעה Moxi Fit בערבית
מדריך למשתמש למכשירי שמיעה Moxi Jump R בעברית
מדריך למשתמש למכשירי שמיעה Moxi Jump R בערבית
מדריך למשתמש לסוללת הגיבוי למארז הטעינה עברית

מכשירי שמיעה מפלטפורמת Tempus

לחץ על שם הסדרה של מכשירי השמיעה לקבלת הוראות השימוש שלה:

סדרת Moxi

סדרת Moxi – כל הדגמים – עברית, אנגלית, ערבית, רוסית

סדרת Moxi – הדגם הנטען – MoxiAll – עברית, אנגלית, ערבית, רוסית

סדרת Insera

סדרת Insera – כל הדגמים – עברית, אנגלית, ערבית, רוסית

סדרת Max

סדרת Max – כל הדגמים – עברית, אנגלית

סדרת Stride

סדרת Stride – כל הדגמים – עברית, אנגלית, ערבית, רוסית

הוראות שימוש לאביזרי עזר

לחץ על שם המוצר לקבלת הוראות השימוש שלו:

 My Phonak APP – עברית, אנגלית

Clip On Mic  עברית, אנגלית

Roger Pass Around – עברית, אנגלית

Roger Touchscreen Mic – עברית, אנגלית

Roger Easy Pen – עברית, אנגלית

Roger Pen – עברית, אנגלית

Compilot – עברית, אנגלית

RemoteMic – עברית, אנגלית

Roger Select – עברית, אנגלית

TV Link II – עברית, אנגלית

TV Connector – עברית, אנגלית, ערבית