ד”ר שרה פרידמן חגבי מתארחת בתוכנית של דליק ווליניץ -רדיו תל אביב