מאמרים בנושא שתלי שבלול

מאמר בנושא

התועלת של רוג'ר במצבי שיחה
קבוצתית

מאמר בנושא

התועלת של טכנולוגיות מיקרופון רחוק ומיקרופון כיווני