מילון מונחים

מונחים בנושאי שתלי שבלול

שתל השבלול – חלקי המערכת

שתל שבלול/שתל קוכליארי (Cochlear Implant / CI)

 אביזר אלקטרוני מתוחכם המאפשר לבעלי ליקוי שמיעה עמוק וחירשים שאינם מפיקים תועלת ממכשירי שמיעה רגילים את היכולת לשמוע. הוא עוקף את תאי השיער הפגועים בשבלול ומעביר גרייה חשמלית ישירות לשארית סיבי עצב השמע. המידע שנקלט בהם מועבר אל המוח לפענוח כתחושת שמיעה.

חלקים פנימיים של מערכת שתל השבלול

שתל – החלק הפנימי המושתל בהליך ניתוחי.

אלקטרודה – קשת אלקטרודות המוחדרת בניתוח לתוך השבלול, לצורך מתן גירוי חשמלי לסיבי עצב השמע.

מגנט פנימי – נמצא בתוך השתל הפנימי על מנת לאפשר הצמדה בין החלק המושתל לבין יחידת הראש החיצונית (שגם בה נמצא מגנט)

חלקים חיצוניים של מערכת שתל השבלול

מעבד – החלק החיצוני היושב על האוזן, או על הגוף, הקולט את צלילי הסביבה באמצעות המיקרופון( או מערכת מיקרופונים) ומעבד אותם למידע דיגיטלי מפורט.

מעבד גוף (BWP) – מעבד הנישא על הגוף (לא על האוזן).

מעבד BTE (נסתר) – מעבד המורכב מאחורי  האוזן.

יחידת ראש – יחידת הראש משדרת לשתל הפנימי את המידע הדיגיטלי המגיע מהמעבד, וכוללת את המגנט, ומיקרופון לשימוש במקרים בהם המעבד מורכב על הגוף.

מגנט – המגנט נמצא בתוך יחידת הראש וגם בתוך השתל הפנימי על מנת לאפשר הצמדה בין החלק המושתל ויחידת הראש החיצונית. המגנט החיצוני הוא רק חלק מיחידת הראש.

כבל – כבל המחבר בין המעבד ליחידת הראש ( או כבל המחבר בין המעבד לסוללת גוף).

סוללה נטענת – סוללה שניתן להטעינה לשימוש חוזר.

סוללה מתכלה (Zinc-Air) – סוללה לשימוש  חד פעמי.

שלט רחוק – לשליטה במתגים ללא צורך לגעת במעבד עצמו. באמצעות השלט רחוק ניתן לבחור תכניות, להגביר\להנמיך את עוצמת הקול במעבד, לבדוק את מצב הסוללות. הפונקציות שמאפשר השלט רחוק שונות בין חברות השתלים.

זוית קשת – וו הפלסטיק בקצהו העליון של המעבד, שתפקידו לקבע את המעבד על האוזן שלא יזוז ממקומו או ייפול.

מיקרופון זווית T-Mic – מיקרופון הממוקם בפתח תעלת האוזן,  מדמה את דרך איסוף וקליטת הצלילים הנעשית בתהליך שמיעה טבעי ותקין. ייחודי לחברת AB.

מיקרופון פנימי (Processor Mic)– מיקרופון המובנה בתוך המעבד.

נורית חיווי – נורית הנמצאת על גבי  המעבד ותפקידה להעביר מסר על מצב הסוללה, תקינות המעבד, מספר התכנית  וכדומה.

תחזוקה

קופסת ייבוש – לתוכה מכניסים את המעבדים לצורך ייבוש הלחות שהצטברה במהלך השימוש ולמניעת קורוזיה העלולה להזיק לתקינות המעבדים. חשוב להקפיד על ביצוע פעולת הייבוש מידי יום.

תהליך השיקום

מרכז השתלה – המרכז שבו המועמד או המושתל מבצע את תהליך אבחון המועמדות, הניתוח והמיפויים.

חברת שתלים – החברה המספקת שירות לסוג מערכת השתל של המושתל.

אקטיבציה/חיבור – הכינוי שניתן למעמד בו מפעילים את מערכת השתל לראשונה, מיפוי ראשון, ותחושת שמיעה ראשונה דרך מערכת השתל. בדרך כלל מתקיים כשלושה שבועות עד חודש ממועד הניתוח, ולאחר אישור הרופא המנתח שמקום הניתוח החלים כראוי.

מיפוי – מפגש עם קלינאית תקשורת המכוונת את מערכת שתל השבלול באופן שיאפשר למשתמש גישה אופטימלית לצלילים.

אימון שמיעה – חלק מהליך השיקום שמטרתו למקסם את השמיעה  באמצעות  שתל השבלול. ניתן להתאמן עצמאית או עם  קלינאית תקשורת.

סוגי שמיעה

שמיעה בילטרלית (Bilateral) – דו-צדדית. שמיעה עם שתל בשתי האוזניים.

שמיעה בימודאלית (Bimodal) –  שמיעה עם שתל באוזן אחת ומכשיר שמיעה באוזן השניה.

שמיעה בינוראלית (Binaural) – שמיעה עם שתי אוזניים.

שמיעה יונילטרלית (Unilateral) – חד-צידית. שמיעה עם שתל באוזן אחת.

דציבלים (dB) – יחידות למדידת עוצמת הקול.

הרץ (Hz) – יחידות מדידה של התדירויות.

שמיעה עם השתל

שבלול (קוכליאה) – האוזן הפנימית הממוקמת בעצם בצורת שבלול. לאורך השבלול ממוקמים  תאי השיער,  תנועת נוזל בשבלול מניעה את תאי השיער, ותנועתם  מותמרת לפוטנציאלים חשמליים ופולסים חשמליים מועברים לסיבי עצב השמיעה המתחברים לשבלול לאורך הציר הפנימי.

תאי שיער – תאי חישה בצורת שעריות הממוקמים באוזן הפנימית לאורך השבלול.  תנועתם  מותמרת לפוטנציאלים חשמליים ופולסים חשמליים המועברים לסיבי עצב השמיעה המתחברים לשבלול לאורך הציר הפנימי.

עצב השמיעה – עצב קרניאלי מספר 8  שתפקידו להעביר את המידע השמיעתי  מהשבלול אל מרכז השמיעה במוח.

עצמות השמע – עצמות זעירות באוזן התיכונה (פטיש, סדן וארכוף) שתפקידן להעביר תנודות מכאניות מעור התוף לשבלול.

תכניות –  מעבד הדיבור יכול לאחסן מספר תוכניות (כיוונים). ניתן להגדיר לכל תוכנית את המאפיינים וההגדרות שלה בהתאם למצבים שונים ולצרכי המושתל. לדוגמא, תוכנית למצבי יום-יום, תוכנית למוזיקה, תוכנית עם טלקויל (השראה מגנטית) ועוד.

תחום קלט דינמי (IDR)– תחום כל צלילי הסביבה הנקלטים על ידי המיקרופון  ומועברים אל המעבד.  מהצלילים הכי חלשים לצלילים הכי חזקים.

קצב גירויים לשנייה (PPS)  – קצב הגירויים החשמליים הניתנים כל שנייה מהאלקטרודה הנמצאת בשבלול.

ערוץ – אזור תדירויות בשבלול שבו  מתבצע  גירוי מהאלקטרודה.

ערוצים וירטואליים – גירוי המתבצע באמצעות זוג אלקטרודות סמוכות ליצירת ערוץ גירוי מדומה בין שתי האלקטרודות (ערוץ וירטואלי).

הנחתת רעש – תכונה במעבד המסננת רעשים סביבתיים לטובת שיפור בהבנת הדיבור.

T-coil – השראה מגנטית, רכיב אלקטרוני המותקן במעבד הדיבור במטרה לאפשר שימוש באביזרי עזר אישיים וציבוריים. הסיגנלים נקלטים דרך שדה אלקטרומגנטי במקום דרך המיקרופון של מעבד הדיבור.

מונחים רפואיים

CT\CAT – בדיקת הדמייה עם או בלי חומר ניגודי.

 MRI- בדיקת הדמייה באמצעות גלים מגנטיים.

ניתוח דו-צידי סימולטני – ניתוח שבו שתי האוזניים מושתלות באותו יום, אחת אחרי השניה.

ניתוח עוקב – ניתוח שבו שתי האוזניים מושתלות באופן עוקב (אחת לאחר השניה), אך לא באותו יום.

מונופולר וביפולר (בחדר ניתוח) – שני סוגי סכינים חשמליות הנמצאות בשימוש מנתחים בחדרי הניתוח. חשוב מאוד לידע את הרופא המנתח טרם הניתוח לעובדת היותך מושתל שתל שבלול, כדי שידע שעליו להשתמש בניתוח אך ורק בביפולר. השימוש במונופולר אסור משום שיכול לגרום נזק לשתל.

פנאומובקס ופרבנר 13 – סוגי חיסונים שמועמדים לשתל שבלול ומושתלים בפועל נדרשים לבצע על מנת לצמצם את  הסיכון ללקות בדלקת קרום המוח. המועמדים לניתוח נדרשים לבצעם במהלך ההכנות לניתוח, ולאחר ההשתלה יש לחזור על החיסונים כל 5 שנים.

תמיכה

ארגון BEA – Bionic Ear Association – ארגון תמיכה בינלאומי במועמדים לשתל שבלול ומושתלים של חברת AB.

אביזרי עזר לשתל השבלול

מערכת FM – מערכת אלחוטית מתקדמת המאפשרת להעביר את קול הדובר בצורה איכותית, ברורה ונקיה מרעשי רקע ישירות למאזין כבד השמיעה. השימוש בה מסייע להבנת דיבור טובה יותר בתנאי רעש, אקוסטיקה גרועה או מרחק רב מהדובר. מערכת ה- FM מורכבת ממקלט ומשדר.

אלחוטיות – שידור אלחוטי של קול ממקורות קול חיצוניים (כגון טלפון נייד, מחשב או טלוויזיה) אל המעבד בצורה איכותית, ברורה ונקייה מרעשי רקע באמצעות אביזר עזר מתווך כגון ComPilot.

השתלת שתל קוכליארי
תהליך ההשתלה של שתל השבלול כולל את השלבים הבאים:

– פנייה למרכז השתלה מוכר לבדיקות התאמה ולקבלת מידע מפורט.
– קבלת מידע ותיאום ציפיות עם הצוות האחראי.
– בדיקות רפואיות כלליות ובדיקות רופא אף אוזן גרון.
– שיחה עם הרופא המרדים.
– השתלת שתל השבלול, ניתוח העשוי להימשך כ- 3 שעות.

כחודש לאחר הניתוח:

– חיבור וכיוון ראשון של מעבד הדיבור על-ידי קלינאי תקשורת במרכז ההשתלות. כיוון השתל הוא הדרגתי ומתפרס על מספר פגישות.

– שיקום השמיעה, בו לומדים לשמוע עם שתל השבלול. שיקום שמיעתי ותרגול הם הכלים לשימוש מוצלח בשתל השבלול.

היפוטוניה
טונוס שרירים נמוך. מופיעה בדרך כלל באזור חגורת הכתפיים, האגן ולעתים גם באזור הפה ובית הבליעה. קלינאי תקשורת מטפלים בהיפוטוניה באזור הפה באמצעות תרגול השרירים המעורבים בתהליך.

מענים כוכלאריים (Otoacoustic emissions (OAEs
צלילים חלשים שמקורם באוזן הפנימית, הנוצרים כאשר הכוכליאה מקבלת גירוי של צליל.
גירוי ע”י צליל גורם לתאי השיער החיצוניים בכוכליאה לרטוט.רטט זה הינו חלש מאד, והוא מהדהד חזרה באוזן לתוך האוזן התיכונה. ניתן למדוד את הצליל הנוצר באמצעות נטר (Probe) המוחדר לתעלת האוזן החיצונית.

המענים הכוכליאריים ניתנים למדידה אצל אנשים עם שמיעה בתחום הנורמה. כאשר קיים ליקוי שמיעה של מעל 25-30dB – לא ניתן למדוד תגובה זו.

בדיקת ה OAE משמש כחלק מהפרוטוקול של בדיקת סינון שמיעה לילודים. הבדיקה יכולה גם להצביע, בנוסף לליקוי שמיעה, על חסימה של התעלה החיצונית או על נוזלים באוזן תיכונה.

שתל גזע המוח – (ABI (Auditory Brain stem Implant
שתל המגרה את האזור השמיעתי בגזע המוח. השתל מתאים למצבים שבהם מכשיר שמיעה ושתל שבלול אינם מועילים. ניתוח להשתלת שתל גזע המוח נחשב טיפול חדשני שטרם בוצע בארץ והוא אינו נכלל בסל השירותים.

שתל שבלול
שתל השבלול הוא מערכת הגברה בטכנולוגיה רפואית מתקדמת. השתל עוקף את החלק הפגוע באוזן הפנימית (תאי החישה שבשבלול) ושולח את המידע השמיעתי ישירות אל עצב השמיעה. שתל השבלול משפר את שמיעתו של המושתל, מירידה חמורה או עמוקה בשמיעה לירידה קלה עד בינונית בשמיעה. לקבלת חוברת הסבר מעמיקה ומפורטת, לחצו כאן.

שתל משולב – (EAS (Electro Acoustic Stimulation
מערכת המורכבת משתל שבלולי קצר וממכשיר שמיעה, כך שניתנים בו-זמנית גירוי חשמלי לתדרים גבוהים וגירוי אקוסטי לתדרים הנמוכים. שתל זה מיועד לירידות שמיעה עצביות המאופיינות בירידת שמיעה חדה מאוד בתדרים הגבוהים.

שתל רטט – (BAHA (Bone Anchored Hearing Aid
שתל מרטט (ויברטור) המושתל בעצם הגולגולת. מיועד למקרים של ירידות הולכתיות ומעורבות חד-צידיות או דו-צדדיות, שבהן ישנו קושי בהתאמת מכשיר שמיעה, או במקרים של ירידות תחושתיות-עצביות חד-צידיות.

שתל אוזן תיכונה – (VSB (Vibrant Sound Bridge
שתל אוזן תיכונה הוא שתל המגרה ישירות את שרשרת העצמות של האוזן התיכונה. שתל זה מיועד לירידות עצביות בינוניות עד חמורות בשמיעה ו/או ירידות מעורבות בשמיעה.

שתל קוכליארי
שתל השבלול הוא מערכת הגברה בטכנולוגיה רפואית מתקדמת. השתל עוקף את החלק הפגוע באוזן הפנימית (תאי החישה שבשבלול) ושולח את המידע השמיעתי ישירות אל עצב השמיעה. שתל השבלול משפר את שמיעתו של המושתל, מירידה חמורה או עמוקה בשמיעה לירידה קלה עד בינונית בשמיעה.

שיבושי היגוי
שיבושי היגוי הינם הגייה לא הולמת של צלילי השפה השונים. שיבושי היגוי שונים נפוצים בקרב ילדים בגיל הרך. על מנת לקבוע האם שיבושי ההיגוי של הילד תואמים את גילו, יש לפנות לאבחון קלינאי תקשורת אשר יקבע האם יש צורך במתן טיפול.

שעווה- Cerumen
זהו החומר שמייצרת תעלת האוזן החיצונית על מנת למנוע כניסה של מזיקים לעומק האוזן ולהגן על תעלת האוזן החיצונית. בדרך כלל, ככל שמתבגרים, ייצור השעווה גדל. בנוסף, גם כאשר יש אובייקט זר בתעלה (כמו מכשיר שמיעה למשל) לעתים תוגדל הכמות של ייצור השעווה. לא מומלץ לנקות את האוזן באמצעות קיסמים, אלא לפנות לרופא אף אוזן וגרון לניקוי אחת למספר חודשים (התדירות משתנה מאדם לאדם). במידה וישנו פקק שעווה האוטם את התעלה תתכן ירידה בשמיעה. כמו כן, במידה וישנו מכשיר שמיעה, המכשיר עשוי לצפצף יותר וכן להיסתם יותר בקלות.

שבלול (Cochlea)
זוהי למעשה האוזן הפנימית, אשר קיבלה את שמה בזכות מבנה השבלול שלה. באוזן הפנימית תאי שערה, הקולטים את הצלילים הנשלחים אל האוזן הפנימית וגורמים לגרייה של סיבי עצב השמיעה, המעבירים את הצלילים אל מרכז השמיעה במוח.פגיעה בתאי השערה מביאה לירידה בשמיעה בתדרים שעליהם אחראיים אותם תאים.

סגירת תפריט