הצהרת הגנת נתונים

מדיניות החברה : מדיניות פרטיות גלובלית

מידע כללי

Laubisrütistrasse 28, 8712 – מאוגדת ע ל פי חוקי שווייץ, כמבקרת נתונים, עם כתובתה הרשומה ב AG סונובה שוויץ, ופועלת עם החברות המסונפות אליה הממוקמות ברחבי העולם (ההתייחסות אליהן היא קולקטיבית ,Stäfa כ”החברה“ או ”אנחנו“ או ”שלנו“). כיוון שהחברה מעבדת נתונים אישיים במסגרת פעולתה היומיומית, מדיניות הפרטיות הגלובלית )”המדיניות“( הזו הותוותה ויושמה כדי לתאר את נהלי החברה ביחס לשימוש בנתונים אישיים אודות לקוחותיה, קבלניה ושותפיה (”נושאי הנתונים“) . החברה מעניקה תשומת לב מיוחדת לכיבוד הפרטיות והנתונים האישיים ומחויבת לציית למדיניות זו, בהתאם לחוקים המקומיים הישימים. ב ”נתונים אישיים“ אנו מתכוונים לכל מידע הקשור לישות טבעית מזוהה או ניתן לזיהוי. ב-”עיבוד “ אנו מתכוונים לכל פעולה או קבוצה של פעולות המבוצעות על נתונים אישיים או על ערכות של נתונים אישיים, בין אם באמצעים אוטומטיים, כגון איסוף, הקלטה, ארגון, בנייה, אחסון, הסתגלות או שינוי, אחזור, ייעוץ, שימוש, חשיפה על ידי שידור, הפצה או הפיכתו לזמין בדרך אחרת, יישור או שילוב, הגבלה, מחיקה או הרס.

חוק הישים על המדיניות

פוטר - חלק תחתון