שטיינר בקהילה

המחויבות החברתית שלנו בשטיינר מבוססת על מסורת של אכפתיות ושותפות

אמיתית בקהילות בהן אנו פועלים. אנו מקפידים להשקיע ולהיות מעורבים

בקהילות שמסביבנו מתוך שליחות אמיתית

2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009

זה נראה שאנחנו לא מצליחים למצוא מה שחיפשת.