החזרים כספיים עבור מכשירי שמיעה לילדים

החל מה-1 לינואר 2011, זכאי ילד לקוי שמיעה להחזר כספי ממשרד הבריאות לפי הקריטריונים הבאים:

מכשיר שמיעה

עד גיל 6 – כל 3 שנים, עד 6000 ש"ח לאוזן.

גיל 6 ומעלה – כל 4 שנים, עד 6000 ש"ח לאוזן.

מערכת FM

לכל הגילאים – עד 8,000 ש"ח, אחת ל-4 שנים.

קבלת ההחזר

לצורך קבלת החזר כספי עבור המכשירים הנ"ל, יש להגיש את המסמכים הבאים:

  1. מכתב המלצה לרכישת המכשיר בצירוף בדיקת שמיעה (אודיוגרמה) על פיה נערכה ההמלצה תוך ציון סוג המכשיר.
  2. הצעת מחיר או חשבונית/קבלה (מקורית) המעידה על רכישת המכשיר ועל סוגו.
  3. לעיתים יש צורך במכתב מרופא א.א.ג.
  4. מבחן הכנסות על-פי אישורי הכנסה.

 

האם הילד/ה שלי זכאית להשתתפות סל בריאות/קופת החולים במימון מכשירי שמיעה ו/או אביזרי עזר לשמיעה?

למענה מלא ומפורט באתר כל הבריאות (משרד הבריאות) לחצו כאן