החזרים כספיים עבור מכשירי שמיעה למבוגרים

לקוחות "שטיינר מכשירי שמיעה" זכאים להשתתפות הגורמים הבאים ברכישת מכשירי שמיעה כמפורט להלן:

 

משרד הבריאות (סל הבריאות)

משתתף במימון  מכשירי שמיעה מגיל 65 ומעלה, אחת ל-3 שנים.

ראו מידע מלא ומפורט באתר כל הבריאות (משרד הבריאות)

_____________________________________________________________

קופות החולים

לתשומת ליבכם: המידע המופיע כאן נמסר ע"י קופות החולים ונתון לשינויים מעת לעת. טל"ח.

ראו מידע מלא ומפורט באתר כל הבריאות (משרד הבריאות)

לכל קופת חולים הסדר שונה בנוגע להשתתפות במימון מכשירי שמיעה, כמפורט להלן:

makabi

 • פירוט על ההחזרים המגיעים למבוטח ניתן למצוא באתר מכבי.
 • על המבוטח להגיע לפגישת ייעוץ בשטיינר עם בדיקת שמיעה ממכון מורשה של מכבי ועם הפניה מרופא א.א.ג.
 • ההשתתפות העצמית של המבוטח נקבעת ע"י הקופה בהתאם לסוג הביטוח וגיל המבוטח.
 • הקופה משתתפת במימון המכשירים עד לסכום של 5,500 ש"ח בהתאם לסוג הביטוח של הלקוח.
 • המבוטח זכאי לקבל מכשירי שמיעה לניסיון עד ל- 60 יום.

 

_____________________________________________________________

leumit

 • על המבוטח להגיע לשטיינר לפגישת ייעוץ עם בדיקת שמיעה ממכון מורשה של לאומית וטופס "תשובה לבדיקת שמיעה" מהקופה.
 • לאחר פגישת הייעוץ, על המבוטח לגשת לקופה לצורך קבלת התחייבות עבור מכשיר שמיעה.
 •  לצורך קבלת התחייבות מהקופה, ישלם המבוטח בקופת החולים השתתפות עצמית אשר נקבעה ע"י הקופה.
 •  עם הצגת ההתחייבות תתבצע הזמנת המכשירים ויחל תהליך הניסיון.
 •  המבוטח זכאי לקבל מכשירי שמיעה לניסיון עד ל- 45 יום.

 

 ______________________________________________________________

meuhedet

 • על המבוטח להגיע לשטיינר לפגישת ייעוץ עם בדיקת שמיעה ממכון מורשה של מאוחדת והתחייבות בעבור מכשירי השמיעה.
 • לצורך קבלת התחייבות מהקופה, ישלם המבוטח בקופת החולים השתתפות עצמית אשר נקבעה ע"י הקופה.
 • עם הצגת ההתחייבות תתבצע הזמנת המכשירים ויחל תהליך הניסיון.
 • המבוטח זכאי לקבל מכשירי שמיעה לניסיון עד ל- 45 יום.

 

___________________________________________________________

לוגו של כללית

 

___________________________________________________________

 משרד הבטחון

משרד הביטחון

נכי משרד הביטחון המוכרים לצורך שיקום שמיעתי זכאים לרכישת מכשירי שמיעה על-פי התנאים הבאים:

 • זכאות להשתתפות ברכישת מכשירי שמיעה אחת ל-4 שנים.
 • יש להגיע לשטיינר לפגישת ייעוץ למכשירי שמיעה ובה תינתן הצעת מחיר.
 • יש להגיש למשרד הביטחון את הצעת המחיר של "שטיינר" שניתנה במעמד הייעוץ לצורך קבלת התחייבות בעבור מכשירי השמיעה.
 • עם הצגת ההתחייבות תתבצע הזמנת המכשירים ויחל תהליך הניסיון.

 

__________________________________________________________

נפגעי תאונות עבודה

נפגעי תאונות עבודה זכאים להשתתפות במימון מכשירי שמיעה לפי השתייכות לקופות החולים הבאות:

מכבי שרותי בריאות – זכאים לרכישת מכשיר/זוג מכשירי שמיעה על-פי התנאים הבאים:

 • השתתפות לחברי קופת חולים "מכבי" ברכישת מכשירי שמיעה, המוכרים כנפגעי עבודה, מוגבלת לסכום שהינו עד 5,500 ₪ למכשיר. השתתפות זו כוללת גם את עלות האוזנייה.
 • יש לקבוע פגישת ייעוץ בשטיינר. לפגישה זו המבוטח חייב להביא מהקופה טופס שנקרא: "התאמת מכשיר שמיעה לנפגע תאונות עבודה".
 •  במעמד הייעוץ ימלא קלינאי התקשורת בטופס הנ"ל את חלק ג': "התאמת מכשיר שמיעה".
 • נפגע העבודה יקבל הצעת מחיר על שם המבוטח לפי מחירון "מכבי" .
 •  לאחר מילוי הטופס וקבלת הצעת המחיר, המבוטח יופנה לקופה לצורך אישור הרכישה.
 • לאחר קבלת אישור הרכישה ממכבי, המבוטח יחזור ל"שטיינר" עם הטופס חתום ע"י רופא הקופה כדי להתחיל את תהליך הרכישה.
 • המבוטח זכאי לניסיון של עד 60 יום עם המכשירים.
 • בתום תקופת הניסיון על המבוטח לשלם לחברת "שטיינר" את עלות המכשיר על פי מחירון מכבי. המבוטח יגיש למכבי חשבונית מס וקבלה (מקוריים בלבד!) ויקבל החזר כספי ישירות לחשבון הבנק שלו.

 

קופ"ח מאוחדת/לאומית זכאים לרכישת מכשירי שמיעה על-פי התנאים הבאים:

נפגעי תאונות עבודה מקופות חולים מאוחדת ולאומית יתנהלו לפי נהלי רכישת מכשירי שמיעה הקיימים בכל קופה כפי שפורט לעיל. ראה נוהל קבלת התחייבות לפי השתייכות לקופה המתאימה מאוחדת/לאומית.