Zephyr by Dry & Store

Zephyr by Dry & Store

יצרן : dryandstore

קופסת אחסון וייבוש למכשירי שמיעה ומעבדי דיבור של שתלים קוכליאריים.

מחיר : 295

משלוח : 25

 
  • קופסה לאחסון מכשירי שמיעה/מעבדים של שתלים קוכליאריים למשך הלילה או בעת אי שימוש בהם.
  • קופסת ייבוש למכשירי שמיעה/מעבדי דיבור של שתלים קוכליאריים.
  • מתאימה לשימוש עם כל סוגי מכשירי השמיעה ומעבדי הדיבור של שתלים קוכליאריים.
  • משך זמן הפעולה של המכשיר מרגע הפעלתו – 8 שעות. לאחר מכן המכשיר ייכבה אוטומטית.
  • הייבוש מתבצע באמצעות שילוב של אוויר חם וטבלית ייבוש.
  • יש להחליף את טבלית הייבוש כל חודשיים כדי לשמור על יעילות מקסימלית של תהליך הייבוש.
  • לא כוללת מנורת UV קוטלת חיידקים.
  • יעילות מקסימלית בייבוש הלחות.
  • אין צורך להוציא את הבטריות ממכשירי השמיעה לפני הכנסתם לקופסת הייבוש.
  • ניתן להכניס מעבדים של שתלים קוכליאריים כולל יחידת הראש והמיקרופונים לקופסה ללא חשש.