NAIDA B70- UP

NAIDA B70- UP

יצרן : Phonak

מכשיר מאחורי האוזן (BTE) המיועד לליקוי שמיעה בינוני עד עמוק.

מכשיר מאחורי האוזן (BTE) המיועד לליקוי שמיעה בינוני עד עמוק.

תכונות פיזיות:

 • וסת עוצמה.
 • לחצן תוכניות.
 • סליל השראה (Telecoil).
 • עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68).
 • סוללה 675.
 • ניתן להתאמה עם צינורית דקה (power slim tube) או רגילה.

תכונות אקוסטיות:

 • מעבר אוטומטי בין 4 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן (AutoSense OS Advanced) : מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש ומוזיקה.
 • מספר תוכניות ידניות מקסימלי (בנוסף למצב אוטומטי): 5.
 • אפשרות לתכנות תכניות ידניות ייחודיות המתבססות על הזרמת מידע אקוסטי בין שני המכשירים לשם שיפור הבנת הדיבור על רקע רעש חזק (Speech in Loud Noise) ולשם התמקדות באותות המגיעים מאחור או מהצדדים (Speech in 360°).
 • מספר תכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 4.
 • כיווניות מיקרופונים אדפטיבית רב ערוצית (UltraZoom Advanced).
 • הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost).
 • שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (כיווניות מיקרופונים, הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl).
 • שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume).
 • הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone).
 • מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance).
 • דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2).
 • איסוף נתונים על פעולת המכשיר וסביבות השמיעה בהן היה המכשיר (Data Logging).
 • דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound).
 • 16 ערוצי הגברה.
 • מניעת צפצופים (WhistleBlock).
 • הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 16 ערוצים (NoiseBlock).
 • הנחתת רעשי רוח (WindBlock).
 • הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax).
 • הגברה טובה יותר של צלילים בעוצמה בינונית וחזקה מבלי שיגרם עיוות (Broadband Booster).
 • שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync).
 • אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (Auto Acclimatization)
 • מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone).
 • אפשרות חיבור מקלט FM אינטגראלי (Roger 19) או אוניברסאלי (Roger X).
 • מעבר אוטומטי לתוכנית FM (RogerReady).
 • גישה לתועלת המוכחת של מיקרופונים כיווניים בזמן השימוש בטכנולוגיית Roger (Roger and directional setting).
 • יכולת קישוריות אלחוטית.

 

מוצרים תואמים:

* דורש Phonak ComPilot II או Phonak ComPilot Air II