שטיינר – סניף קרית שמונה

שד' תל חי 77 בנין סלקום
077-9330250
ימים א', ד' - 8:00 -15:30, יום ב' - 8:00-16:00, יום ג' - 8:00-17:30 ויום ה' - 8:00-17:00