שטיינר – סניף קרית טבעון

רחוב הרימונים 1, בית רימון, קרית טבעון
04-9531798
04-6132270
יום א' - 08:30-18:00 I יום ב' - 08:30-13:30, 15:00-18:00 I יום ג' - 08:00-18:00 I יום ד' - 08:30-13:30, 15:00-18:00 I יום ה' - 08:30-15:00