שטיינר – סניף אשקלון

רח' הרצל 5, קומה 2
08-6726551
יום א' - 8:30-18:00 I יום ב' - 8:30-18:30 I יום ג' - 9:00-16:00 I יום ד' - 8:30-18:00 I יום ה' - 8:30-16:00