שיקום הפרעות דיבור נרכשות

טראומות שונות כמו אירוע מוחי, חבלה מוחית, גידולים מוחיים, מחלות שונות ועוד עשויות לגרום להפרעות בתקשורת, שפה ודיבור.

אפזיה

הפרעת שפה ודיבור הנגרמת עקב פגיעה מוחית נקראת אפזיה. לשפה ארבעה מרכיבים: דיבור, הבנת הדיבור, קריאה, כתיבה. ההפרעה מתבטאת בכל אחד מהמרכיבים הללו, אך היא יכולה להיות בולטת יותר במרכיב מסוים ומצומצמת באחר כתלות במיקום הפגיעה המוחית. מאפיינים של האפזיה יכולים לכלול למשל: השמטת מילים בזמן הדיבור, החלפות בין מילים, קושי לשלוף מילים שכבר מכיר, המצאה של מילים שאינן קיימות בשפה, ייתכן אף קושי ממשי להפיק דיבור ו/או לכתוב וכן, קשיים בקריאה ו/או בהבנת שפה. ייתכנו דרגות חומרה שונות של ההפרעה כתלות בגורמים שונים כולל, חומרת הפגיעה המוחית, גיל המטופל ועוד.

דיסארטריה

הפרעה נוספת שיכולה להיגרם עקב פגיעה מוחית הינה הפרעה בדיבור הנקראת דיסארטריה. זוהי פגיעה מוחית הגורמת לקושי בתפקוד של שרירי הפה והפנים. כתוצאה מכך מובנות הדיבור ירודה כולל שיבושים בהיגוי, הפרעה בהפקת הקול וכדומה.

אבחון וטיפול

לאחר פגיעה מוחית במידה ונראית פגיעה בשפה ו/או בדיבור של האדם יש חשיבות גדולה לפנות בהקדם האפשרי לקלינאי תקשורת. זאת מאחר וטיפול סמוך לזמן הפגיעה בחודשים הראשונים הינו משמעותי מאוד לשיקום יכולות השפה והדיבור של המטופל. בעזרת אבחוני שפה ודיבור שונים, הקלינאי יאבחן מה הם הקשיים מהם סובל המטופל. ובמידת הצורך יפנה לטיפול.

הטיפול מותאם לכל מטופל לפי הקשיים הספציפיים והצרכים שלו ושל משפחתו. בטיפול, הקלינאי יעבוד עם המטופל על תרגילים לשיפור התפקוד השפתי בתחומים השונים בהם הוא מתקשה, למשל תרגול של קריאת עיתון, תרגול של מילוי הוראות, מתן שם לחפצים ועוד. כמו כן קלינאי התקשורת יקנה למטופל ולמשפחתו אמצעי תקשורת חילופיים לשיפור התקשורת ביניהם, כמו תנועות ידיים, הצבעה, כתיבה אם המטופל מסוגל לכך, לוחות תקשורת הכוללים תמונות של פעולות וחפצים עליהם המטופל יכול להצביע, ואף במקרה הצורך גם אמצעים טכנולוגיים כולל מכשירי פלט קולי ומחשבים "מדברים". במקרה שיש הפרעות בדיבור הטיפול יכלול תרגילים לחיזוק שרירי הפה, וכן עבודה על התחושה בפה לשיפור מובנות הדיבור. שילוב המשפחה חשוב מאוד בטיפול שכן יש משמעות רבה לעבודה ותרגול עם המטופל ביום יום ובסביבה בה הוא מתגורר (בבית או במרכז שיקומי).