התפתחות הכתיבה

ילדים בגילאי הגן וראשית בית הספר מכירים במערכת הכתב ואף מנסים לכתוב ולשרבט סימנים דמויי כתב. מחקרים מראים כי רמת הכתיבה של הילד בגן מנבאת את יכולותיו לכתוב ולהבין את הנקרא.

התפתחות הכתיבה כוללת את השלבים הבאים (תשתית לקראת קריאה וכתיבה, 2007):

  • שרבוט בלתי ייצוגי שרבוט שאינו מייצג את האפיונים הגרפיים של מערכת הכתב. זהו ניסיונם של הילדים להשאיר חותם גרפי על הנייר, מבלי שהם מסוגלים ליצור צורה המזכירה כתב.
  • דמוי כתב – סימנים שרירותיים שהם דמויי אותיות, אך אינם אותיות מוסכמות, למשל סדרת קווקווים עיגולים בשורה.
  • אותיות אקראי – כתב הבנוי מאותיות מוסכמות (לעיתים משובשות מעט), אשר לא נבחרו עפ"י העיקרון האלף-ביתי, כלומר במילה הנכתבת אין התאמה בין האות לצליל. בשלב הזה, לעתים מנסה הילד לכתוב את המילה בצורה שתייצג את משמעותה. למשל, אם יתבקש לכתוב שתי מילים – "פיל", "נמלה" – לפעמים יכתוב את המילה "פיל" ביותר אותיות מאשר את המילה "נמלה", מכיוון שפיל גדול יותר מנמלה. תופעה זו נקראת כתיבה רפרנציאלית, דהיינו כתיבה שמתייחסת לתכונות של הרפרנט (האובייקט).
  • כתב פונטי – כתב הבנוי מאותיות מוסכמות, אשר כולן או חלקן נבחרו לפי העיקרון האלף-ביתי, כלומר בניסיון לייצג את הצלילים של המילה הנכתבת. מכיוון שבשלב הזה הילדים אינם מודעים באופן מוחלט לצמדי האותיות המייצגות את אותם הצלילים (אותיות הומופוניות), ייתכנו החלפות בין כ' ל-ק', ט' ל-ת' וכדומה. גם בשלב זה ילד יכתוב לעתים כתיבה רפרנציאלית.
  • כתב אורתוגרפי – כתב הבנוי מאותיות מוסכמות ובכתיב תקין.

 

שלבי העבודה על יכולות הכתיבה:

שלב 1 (גילאי 3-4):

שרבוט עם מאפייני כתב.

שלב 2 (גילאי 4-5):

  1. כתיבת השם הפרטי (לעיתים בשיבוש כיוון או שיבוש צורה).
  2. ישלבו כתיבה ילדית בפעולות ובמשחק בחיי היום יום.

שלב 3 (גילאי 5-6):

  1. כתיבת השם הפרטי ושמות אחדים נוספים בכתיב תקני.
  1. כתיבת מילים בכתיב פונטי חלקי.

 

בכל מקרה של קושי גרפו מוטורי (קושי בצביעה, ציור, העתקה וכתיבה) יש לפנות לאבחון אצל מרפא בעיסוק.

 

דפי עבודה לדוגמא מתוך חוברת הכנה לכיתה א' בהוצאת שטיינר

דף לדוגמא

דף לדוגמא

מעוניינים במידע נוסף על חוברת הכנה לכיתה א'? לחצו כאן