טיפול תקשורת לילדים לקויי שמיעה

מאת הילה בחכמה

טיפול תקשורת לילדים לקויי שמיעה כולל תחומי תקשורת שונים המושפעים כולם מלקות השמיעה, ומצריכים טיפול מערכתי הקושר יחדיו את כל תחומי העבודה.

שמיעה, תפיסה שמיעתית ואימוני שמיעה

העבודה בתחום השמיעה מתבצעת במספר רבדים – בהתאם לגיל,לחומרת הירידה בשמיעה ולסוג השיקום השמיעתי. טיפולי התקשורת מיועדים בעיקר לילדים בשילוב האינדיבידואלי, המתחנכים במסגרות חינוכיות רגילות וכן כתוספת לילדים המתחנכים במסגרות השיקומיות.

במהלך טיפול בתחום השמיעה נעבוד ברמת גילוי גירוי אקוסטי לעומת היעדרו, ברמת ההבחנה בין גירויים אקוסטיים שונים, ברמת זיהוי והבנה של מילים, משפטים הוראות וטקסטים ארוכים. בנוסף יערכו אימוני שמיעה שמטרתם לאמן את המטופל לקוי השמיעה להתמודד עם מצבי האזנה שונים תוך שימוש אופטימלי בעזרי השמיעה שברשותו. למשל האזנה לגירוי אקוסטי ממרחק, האזנה לגירוי אקוסטי המלווה ברעש/גירוי אקוסטי מתחרה מסוגים שונים, האזנה לגירוי אקוסטי המועבר דרך טלפון, טייפ, רדיו ועוד.
כל זאת, כמובן, מותאם לגילו וליכולתו של המטופל.
הטיפול בתחום זה הוא חלק בלתי נפרד ממערך שיקום השמיעה הכללי!

היגוי ודיבור

מובנות הדיבור מושפעת לעיתים קרובות מליקוי השמיעה. השפעה זו ממוזערת כמובן כאשר השיקום השמיעתי מוצלח. אך גם בשיקום אופטימלי ייתכנו שיבושי היגוי מסויימים – החלפות של עיצורים זה בזה, שיבושי שורקות, השמטת העיצורים סוגרי ההברה/ המילה.כמו כן, תיתכן הפקה "מרוחה" ולא חתוכה מספיק של הדיבור בכללותו, איכות הקול עלולה להיות מושפעת מהלקות, ועוד. טיפול בתחום זה משיק רובו ככולו לעבודה השמיעתית הנעשית במהלך הטיפול.

שפה

רכישת השפה, על כל תחומיה מושפעת מליקוי השמיעה, הן בשל החסר הנוצר במהלך התקופה הקריטית בילדות לרכישת השפה והן בשל החסר השוטף בחשיפה וקליטה שפתית מלאה במהלך החיים. בטיפול השפתי יאותרו ויטופלו הפערים השפתיים ביחס לגיל.

לסיכום

הטיפול התקשורתי בילדים לקויי שמיעה מצריך גישה טיפולית מערכתית בכל הנוגע לשמיעה לדיבור ולשפה, מכיוון שכל התחומים משיקים זה לזה, נובעים זה מזה, ונחוצה נגיעה בכל התחומים מתוך ידע והבנה על הקשר ביניהם על מנת להוביל לטיפול מוצלח.
בנוסף, צריכה להינתן כל הזמן תשומת לב לאופן שיקום השמיעה, למצב השמיעתי (האם יש הידרדרות? האם עזרי השמיעה תקינים? וביצוע בדיקות שמיעה תקופתיות שגרתיות) תוך בדיקת וקשירת כל תחומי הטיפול לפוטנציאל השמיעתי עם העזר השמיעתי. מכך קיים יתרון משמעותי במתן טיפול תקשורתי לילד לקוי שמיעה, במכון המתמחה גם בשיקום השמיעה.