9.2.10. מאיה ביטון, עו"ד ראובן ברעם ורותי גדעוני, "שמע" -חיפה