6.11.06. קלינאיות התקשורת במכון שמיעה ודיבור רמז – רחובות