5.1.93. מקרול פרוליך, מנהלת מיח"א – תל אביב והמרכז