4.11.10. איריס כהן דור, מנהלת בית הספר "בן גוריון" – חיפה