3.5.94. עוזיאל פרלה, מנהל אגף הינך – עיריית בני ברק