3.4.01. נתן איזנר, מנהל אדמיניסטרטיבי, א.וי. ישראל