28.6.92. עפרה גולדסובל, מנהלת מיח"א – חיפה ואזור הצפון