28.3.01. זבולון גורני ונאוה נקש, ארגון "שמע" – תל אביב