27.3.07. דברת נוטרמן, קלינאית תקשורת "בקול" – תל אביב