25.2.08. ד"ר שרה אדברג, מפקחת ארצית ממונה על לקויי שמיעה – תל אביב