25.1.10. עפרה בר, עובדת שיקום – מרכז להכשרה מקצועית תל גיבורים