22.8.05. חיה לוי, מנהלת המכון לאודיולוגיה והפרעות בתקשורת – הדסה עין כרם