20.3.00. אורנה לשם, אסתר תירוש ודליה ברלינסקי , אגודת החרשים בישראל – תל אביב