2.3.95. פרידה קורנברוט, יו"ר האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת – תל אביב