2.3.03. אחיה קמארה וענת בן חורין, ארגון ב"קול" – תל אביב