17.6.05. אילה מטלוב טל-אל ,יו"ר עמותת א.וי. ישראל – רעננה