17.5.06. אחיה קמארה, מנכ"ל "בקול" ואורן טל דבוסקין פעיל "בקול" – תל אביב