17.3.99. פנינה ארנטל ופנינה יקיר, מכון שמיעה ודיבור – בי"ח קפלן, רחובות