16.2.01. ריקי קפלן ופרידה קורנברוט, האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת