15.1.98. עמליה הרשקוביץ, קרן מחקרים רפואיים – מרכז רפואי רמב"ם חיפה