14.12.06. ד"ר אבי שצ'ופק, יו"ר החברה הישראלית לאוטונוירולוגיה