14.11.13. אורי ארנרייך, תלמיד בבי"ס אחוזת ילדים – ויצ"ו חיפה