12.2.01. גילה שטסל ואהובה מגן, ארגון "שמע" – תל אביב