11.12.06. ד"ר שרה אינגבר וצוות החטיבה הקדם יסודית – מיח"א תל אביב והמרכז