10.12.02. אורית בן נפתלי, עמותת "ילדים שלנו" וסוזי פרופק, עמותת מיח"א תל אביב