1.3.98. מלי נסים , מזכירת האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת – תל אביב