1.3.05. ד"ר שרה אינגבר, מנהלת חינוכית – מיח"א תל אביב והמרכז