שופינג בית שמש – מינוי מירה סויסה למנהלת סניף בית שמש