סיקסטיז (הארץ) – נעשה ונשמע – עשר סיבות מדוע לא כדאי לדחות שיקום שמיעה