המכון לקידום החירש – תודה על הנגשת יום הסטודנט החירש וכבד השמיעה