מכשירים כשרים לשבת וחג

מכשירי השמיעה שלנו אושרו לשימוש בשבת וחג על-ידי מכון צומת!

  • לקבלת טבלת מכשירי השמיעה המאושרים לשימוש בשבת וחג – לחץ כאן
  • לקבלת הנחיות לגבי אופן השימוש בהם בשבת וחג – לחץ כאן
  • לאישורים באתר מכון צומת – לחץ כאן