הארץ, מוסף נגישות – הזכות לשמוע – הנגשות ציבוריות לכבדי שמיעה