ידיעות אחרונות, מוסף נגישות – הנגשות ציבוריות ללקויי שמיעה