מבט לצפון – הנגשת גנים וכיתות לילדים לקויי שמיעה בגלבוע